آخرین خبر/ چین ماهواره ای را به مدار 780 کیلومتری زمین فرستاد که برای محیط زیست و برنامه ریزی شهری استفاده میشود.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید