علمی

فاصله‌گذاری ۱.۸ متری برای عدم ابتلا به کرونا زیر سوال رفت
عمر ویروس کرونا در داخل و خارج ماسک
کروناویروس در چه مدت‌زمانی با نور خورشید غیرفعال می‌شود؟
نمایش مطالب بیشتر