آخرین خبر/ صد هزار مورد مرگ شناسایی شده مبتلایان به کرونا در آمریکا