آخرین خبر/ علی قمصری در مورد این تارنوازی در عمارت عالی قاپو نوشت: افتخار بزرگی بود برای من ، اجرا در اتاق موسیقی عالی قاپو
به هر جا که می‌روم به جای فهمیدن تاریخچه اش ، به دنبال قصه ای هستم که دیوارهایش برایم روایت می کنند. اتاق موسیقی عالی قاپو ، با آکوستیک کم نظیر صدا ، با داشته ها و نداشته هایش میزبان تار ایرانی شد. آنچه نداشت ، تصاویر خنیاگرانی بود که از روی دیوار تراش خورده بودند و تخیل را به کشف قصه ی این مکان فرا می خواندند. ظاهرا این دیوارها نیز تجربه ی دوران حذف تصویر نوازندگان را از سر گذرانده اند. در اصفهان از مکتب استاد شهناز قطعاتی نواختم. پیشکش
تشکر می کنم از تمام عزیزان همراه در اصفهان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar