ایسنا/ شمار بیکاران ترک تا پایان ماه اوت به ۴.۵۹ میلیون نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام کرد که شمار افراد فاقد شغل ۱۵ سال و بیشتر تا پایان ماه اوت با ۱.۰۶ میلیون نفر افزایش به ۴.۵۹ میلیون نفر رسیده است. بیشترین افزایش نرخ بیکاری مربوط به بخش مشاغل غیر کشاورزی بوده که نرخ بیکاری در آن با ۳.۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۱۶.۵ درصد رسیده است.

طبق اعلام مرکز آمار ترکیه، در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۷.۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲۷.۱ درصد رسیده است، نرخ بیکاری کل که شامل افراد فاقد شغل ۱۵ تا ۶۴ سال را اندازه می گیرد به ۱۴.۲ درصد رسیده است که ۳.۲ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای مدت مشابه سال قبل است.

از سوی دیگر شمار شاغلین در ترکیه تا پایان ماه اوت نیز با ۷۴۸ هزار نفر کاهش به ۲۸.۵ میلیون نفر رسیده است که نشان می دهد نرخ اشتغال با کاهش ۱.۸ درصدی نسبت به اوت سال گذشته در سطح ۴۶.۴ درصد ایستاده است.

در بین مشاغل مختلف، خدمات با اشتغال زایی برای ۵۵.۱ درصد کل جمعیت شاغلین در صدر قرار دارد و پس از این بخش نیز کشاورزی با ۱۹.۸ درصد، صنعت با ۱۹.۶ درصد و ساخت و ساز با ۵.۵ درصد قرار دارند. شمار جمعیت فعال در بازار کار با ۳۱۷ هزر نفر افزایش به ۳۳ میلیون نفر رسیده است. نرخ مشارکت تا پایان ماه اوت ۵۳.۸ درصد بوده که این رقم برای مردان ۷۳.۲ درصد و برای زنان ۳۴.۹ درصد اندازه گیری شده است.

نرخ اشتغال ثبت نشده که شمار افراد شاغل بدون بیمه را اندازه می‌گیرد با ۱.۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل به ۳۶ درصد از کل جمعیت شاغل در این کشور رسیده است.

سال گذشته نرخ بیکاری ترکیه بین ۹.۶ درصد و ۱۳.۵ درصد در نوسان بود. طی برنامه جدید اقتصادی ترکیه که در ماه سپتامبر اعلام شد، نرخ بیکاری تا پایان امسال باید ۱۲.۹ درصد و در سال آینده به ۱۱.۸ درصد برسد. این کشور رسیدن به نرخ بیکاری تک‌رقمی را در سال ۲۰۲۱ هدف‌گذاری کرده است.

بالاترین نرخ بیکاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مربوط به ژانویه و فوریه امسال با ۱۴.۷ درصد و کمترین نرخ مربوط به می ۲۰۱۴ با ۸.۸ درصد بوده است.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید