مشرق/ امام حسین علیه‌السلام:
شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم؛ زیرا خداوند ضمانت داده کسی را که تقوای الهی پیشه سازد، از آنچه ناخوش می‌دارد، به آنچه خوش می‌دارد انتقال دهد، و از جایی که گمان نمی‌برد، روزی‌اش دهد.

"گزیده تحف العقول، جلد 1، صفحه37 "ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید