باشگاه خبرنگاران/ در کلیپ منتشر شده در یک آزمایشگاه، ماری را وادار به نیش زدن می کنند و زهری که از نیش او بیرون می آید را در جایی نگه می دارند. پس از آن این زهر را با خون انسان مخلوط کرده و در نهایت پس از چند ثانیه دیده می شود که خون به صورت لخته در آمد. پس از ورود زهر ناشی از نیش مار نیز همین اتفاق در خون شخص می افتد و پس از مدتی خون وی شروع به لخته شدن می کند. خون لخطه شده دیگر نمی تواند در رگ ها جریان داشته باشد و فرد به علت نرسیدن خود به قلب و مغز، دچار مرگ می شود.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید