تبیان/ غزل «در خرابات مغان گر گذر افتد بازم» با صدای استاد موسوی گرمارودی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید