آخرین خبر/ دکتر ابراهیم زاده کارشناس برنامه طبیب در مورد کسانی که آسم دارند و شرایط این روزها پاسخ می دهد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید