باشگاه خبرنگاران/ اغلب تصور می شود که مواد غذایی کنسرو شده نسبت به غذاهای تازه یا یخ زده از مواد مغذی کمتری برخوردارند. کنسرو کردن غذا باعث کاهش مواد مغذی آن می شود اما این تصور درست نیست، در حقیقت در طی کنسرو کردن بیشتر مواد مغذی حفظ خواهد شد. پروتئین، کربوهیدرات، چربی، بیشتر مواد معدنی و ویتامین های محلول در چربی مانند ویتامین های A ،D ،E و K هم حفظ می شوند. مطالعات نشان می دهد که غذ های پر از مواد مغذی خاص پس از کنسرو کردن سطح بالای مواد مغذی خود را حفظ می کنند.

با این حال از آنجایی که در طی کنسرو کردن، مواد غذایی تحت گرمای زیادی قرار می گیرند ویتامین های محلول در آب مانند ویتامین های C و B آسیب خواهند دید . این ویتامین ها به طور کلی نسبت به گرما و هوا حساس هستند، بنابراین می توانند در طی مراحل پخت و پز و روش های ذخیره سازی از بین بروند.

غذاهای کنسرو شده که به طور صحیح پردازش نشده اند، ممکن است حاوی باکتری های خطرناکی باشند. مصرف غذای آلوده می تواند باعث بوتولیسم شود، بیماری هایی که در صورت عدم درمان منجر به فلج و حتی مرگ می شوند.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید