کتاب

چرا نوبل، از موراکامی گریزان است؟
بیان اصول فیزیک از طریق معماهایی ساده و قابل‌فهم توسط «کامران وفا» دانشمند برجسته ایرانی-آمریکایی
نمایش مطالب بیشتر