کتاب

شعرخوانی دلنشین استاد شهریار در وصف حضرت علی(ع)
شعرخوانی مرحوم محمدسرور رجایی در برنامه "کتاب باز": «جان پدر کجاستی»
خوانش رمان "کوری" با اجرای علی عمرانی_ قسمت دوم
نمایش مطالب بیشتر